Kapacitet
Naziv proizvoda DV 408
PonudaPonuda

Detaljniji opis

  • Za obradu jednog profila
  • PLC kontrolisani sistem drajvera obezbeđuje brzo šrafljenje ojačanja profila u željenim intervalima.
  • Podešavanje u skladu sa različitim poprečnim presecima profila.
  • Dimenzije profila i dužine intervala šrafljenja se mogu identifikovati ručno sa ekrana.
  • Pneumatično stezanje tokom obrade.
  • Automatsko dodavanje šrafova.
  • Sistem automatskog zaustavljanja na određenoj dubini nezavisno od visine profila.
  • Sistem automatskog istovara profila oslobađa prostor za sledeći profil obezbeđujući neprekidnu operaciju.

OPCIONO

 • Kompjuterski kontrolisan sistem drajvera
 • Mogućnost prenosa podataka sa mašinskog centra za obradu profila putem spoljne kompjuterske veze (Samo uz kompjuterski kontrolisan sistem drajvera)
 • Čitač bar-kodova koji uvodi profile koji će biti obrađeni na mašini.

srafilice dv 408 1

 srafilice dv 408 2

 srafilice dv 408 3

murat masine logo

Kompanija

Kontakt