Kapacitet
Naziv proizvoda Single Line 1
PonudaPonuda

Detaljniji opis

  • Napravljena kao efikasna kombinacija KD 658 Četvoroglave varilice, CK 187 Stanice za hlađenje, CK 172 Automatske obrtne stanice i CN 772 CNC mašine za čišćenje uglova u jednoj proizvodnoj jedinici.
  • Zavareni ram ili krilo se automatski prenosi do mašine za čišćenje uglova sa svim podacima o profilu.
  • Sve faze operacije od utovara profila do zavarivanja i procesa čišćenja uglova pa do istovara ramova ili krila su kompjuterski kontrolisane.
  • CN 772 Mašina za čišćenje uglova može da započne proces čišćenja uglova dok Četvoroglava varilica započinje proces zavarivanja.
  • CK 172 Automatska obrtna stanica okreće ram ili krilo odgovarajućom brzinom u zavisnosti od veličine i čisti četiri ugla.
  • Šine su specijalno obložene kako bi se sprečila korozija.
  • Standardno je opremljena stolom za podupiranje ramova.
  • VARILICA KD 658
    Za detalje, pogledajte
   ovde
  >STANICA ZA HLAĐENJE CK 187
    • Stanica za hlađenje koja prenosi zavarene ramove ili krila od četvoroglave varilice do obrtne stanice za čišćenje uglova.
    • Vreme čekanja za hlađenje kontroliše kompjuter varilice.
    • Optional: Computer controlled triple handle drilling and espagnolette canal milling (Only for CK 188)Opciono: Kompjuterski kontrolisano trostruko bušenje za kvaku i glodanje kanala za espanjolete (Samo za CK 188) AUTOMATSKA OBRTNA STANICA CK 172
       • Radi integrisano sa CN 772 CNC Mašinom za čišćenje uglova.
       • Automatski prenosi ram ili krilo i pojedinačno pozicionira uglove koji će se obrađivati na mašini za čišćenje uglova.
       • Prenosi obrađeni ram ili kriloo do prostora za istovar.
      MAŠINA ZA ČIŠĆENJE UGLOVA CN 772
       Za detalje pogledajte
      ovde
     OPCIONOL
      • Čitač bar-kodova.
      • Sistem pritiska zaptivaka.
      • Označavanje otvora za šarke.

Masina za pvc stololariju Linija za varenje i ciscenje uglova Sinlge Line 17

Masina za pvc stololariju Linija za varenje i ciscenje uglova Sinlge Line 1

Masina za pvc stololariju Linija za varenje i ciscenje uglova Sinlge Line 1

 

 

 

murat masine logo

Kompanija

Kontakt