The BIG Show (Builders International Gathering) je godišnja međunarodna izložba u oblasti građevinske industrije u Omanu, na Bliskom Istoku i na globalnom tržištu. Izložba obuhvata široku paletu najnovijih građevinskih materijala, građevinske opreme, mašina za obradu drveta, enterijerske opreme i drugih proizvoda, opreme i tehnologije za građevinske radove. Pokrenuta je pod nazivom Interiors and Buildex 2002. godine, a od 2010. nosi naziv The BIG Show kako bi dodatno ojačala svoj imidž i poziciju na tržištu.

Godišnja izložba pruža platformu lokalnim i međunarodnim kompanijama da iskoriste velike mogućnosti u industriji, kao i da se informišu o ključnim projektima i događajima u Omanu.

2009. godine je dobila oznaku “UFI-Approved Event” od strane UFI – Globalne asocijacije sajamske industrije. The BIG Show je najveći i najznačajniji događaj u oblasti građevinarstva i dizajna enterijera u Omanu.

murat masine logo

Kompanija

Kontakt